Konference diplomových prací 2015

Časový plán konference

Zahájení konference

Oficiální zahájení konference proběhne v učebně A2/415 v 8:00. Na zahájení se dostaví všichni účastníci konference.


Průběh konference

Následně bude program probíhat podle níže uvedeného rozpisu. Příspěvky jednotlivých účasníků je možné si prohlédnout v sekci Účastníci. Vyhodnocení jednotlivých sekcí proběhne vždy po posledním příspěvku v dané sekci. Na vyhodnocení se dostaví všichni účastníci z dané sekce.

Účastníci konference, kteří budou prezentovat příspěvek musí přenést prezentaci ve formátu PPT nebo PDF do PC před zahájením konference nebo nejpozději o přestávce před sekcí, v níž jsou zařazeni. Připomínáme, že na prezentaci příspěvku je maximálně 10 minut, na diskuzi maximálně 5 minut pro sekci Průmyslový design, resp. 10 minut pro sekce Konstrukce a Inženýrská analýza a simulace. Dodržujte prosím časový plán konference.
Koference je otevřená všem zaregistrovaným účastníkům, přijděte se podívat na své kolegy. Máte tak jedinečnou možnost si vyzkoušet prezentaci výsledků diplomové práce ještě před její vlastní obhajobou a vyslechnout si připomínky komise a publika.


Závěrečný raut

Po skončení oficiální části konference je pro všechny účastníky připravený závěrečný raut. Ten bude probíhat v restauraci Na Purkyňce (Purkyňova 80, Brno - Královo Pole) a to od 17:00.


Učebna A2/415 (Zasedací místnost Ústavu konstruování)
Pořadí Začátek Konec Sekce Účastník Komise
1. 8.30 8.50 Konstrukce Bc. Tomáš Frejlich doc. Ing. Jan Brandejs, CSc.
Ing. Petr Marcián, Ph.D.
Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Ing. Jakub Roupec, Ph.D.
Ing. Michal Janoušek
2. 8.50 9.10 Bc. Tomáš Klempa
3. 9.10 9.30 Bc. Martin Matečka
4. 9.30 9.50 Bc. Radek Cagaš
Coffee break
5. 10.10 10.30 Konstrukce Bc. Adam Bolcek doc. Ing. Jan Brandejs, CSc.
Ing. Petr Marcián, Ph.D.
Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Ing. Jakub Roupec, Ph.D.
Ing. Michal Janoušek
6. 10.30 10.50 Bc. Ondřej Větrovec
7. 10.50 11.10 Bc. Csaba Bedeč
Oběd
8. 12.30 12.50 Konstrukce Bc. Tomáš Taufer doc. Ing. Jan Brandejs, CSc.
Ing. Petr Marcián, Ph.D.
Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Ing. Jakub Roupec, Ph.D.
Ing. Michal Janoušek
9. 12.50 13.10 Bc. Michal Žlebek
10. 13.10 13.30 Bc. Aleš Polák

* tučně je vyznačen chairman každé komise


Učebna A2/615 (Zasedací místnost Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky)
Pořadí Začátek Konec Sekce Účastník Komise
1. 8.30 8.50 Inženýrská analýza a simulace Bc. Rostislav Brhlík doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D.
Ing. Petr Šperka, Ph.D.
Ing. David Nečas
Ing. Pavel Ramík
Ing. Jozef Dlugoš
2. 8.50 9.10 Bc. Anna Kimlová
3. 9.10 9.30 Bc. Kamil Matoušek
4. 9.30 9.50 Bc. Michal Havlásek
Coffee break
5. 10.10 10.30 Inženýrská analýza a simulace Bc. Kryštof Dočkal doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D.
Ing. Petr Šperka, Ph.D.
Ing. David Nečas
Ing. Pavel Ramík
Ing. Jozef Dlugoš
6. 10.30 10.50 Bc. Filip Dokoupil
7. 10.50 11.10 Bc. Matej Šedo
Oběd
8. 12.30 12.50 Inženýrská analýza a simulace Bc. Adam Vondrák doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D.
Ing. Petr Šperka, Ph.D.
Ing. David Nečas
Ing. Pavel Ramík
Ing. Jozef Dlugoš
9. 12.50 13.10 Bc. Patrik Štipák
10. 13.10 13.30 Bc. Jan Bartošík

* tučně je vyznačen chairman každé komise


Zasedací místnost NETME Centre (D5/4. patro)
Pořadí Začátek Konec Sekce Účastník Komise
1. 8.30 8.45 Průmyslový design BcA. Markéta Brávková akad. soch. Josef Sládek, ArtD.
Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
Ing. David Škaroupka, Ph.D.
2. 8.45 9.00 Bc. Petra Macháčková
3. 9.00 9.15 Bc. Ondřej Basler
4. 9.15 9.30 Bc. Tomáš Běhal
5. 9.30 9.45 Bc. Marek Budík
6. 9.45 10.00 Bc. Jana Drápalová
Coffee break
7. 10.15 10.30 Průmyslový design Bc. Radim Horáček akad. soch. Josef Sládek, ArtD.
Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
Ing. David Škaroupka, Ph.D.
8. 10.30 10.45 Bc. Martin Horák
9. 10.45 11.00 Bc. Helena Hrubešová
10. 11.00 11.15 Bc. Norbert Jakubík
11. 11.15 11.30 Bc. Eva Jankejchová
Oběd
12. 12.30 12.45 Průmyslový design Bc. Petr Kulich akad. soch. Josef Sládek, ArtD.
Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
Ing. David Škaroupka, Ph.D.
13. 12.45 13.00 Bc. Jakub Maca
14. 13.00 13.15 Bc. Jan Mrověc
15. 13.15 13.30 Bc. Miroslav Myška
16. 13.30 13.45 Bc. Radim Otruba
Coffee break
17. 14.00 14.15 Průmyslový design Bc. Šimon Říhánek akad. soch. Josef Sládek, ArtD.
Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
Ing. David Škaroupka, Ph.D.
18. 14.15 14.30 Bc. Milada Smrčková
19. 14.30 14.45 Bc. Jan Vítek
20. 14.45 15.00 Bc. Lukáš Zvarík
21. 15.00 15.15 Bc. Vlastimil Žemla
22. 15.15 15.30 Bc. Ondřej Fiegl

* tučně je vyznačen chairman každé komise